Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Historia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Wydział Nauk Społecznych
dziedzina nauk humanistycznych
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii.
Autor: Cyprian Kamil Norwid
Historia
Historia jest galerią obrazów, w której znajduje się mało dzieł oryginalnych i dużo kopii.
Autor: Alexis de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja
Historia
Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.
Autor: Arnold Joseph Toynbee

Studia w woj. śląskim

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności