Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Geologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Nauk o Ziemi
dziedzina nauk o Ziemi
Geologia
Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.

Studia w woj. śląskim

Studia w sąsiednim województwie
agh_pl_220_300.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności