Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Studia międzykierunkowe - ekonomiczno-menedżerskie

Economics and Management

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności