Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Modelowanie matematyczne

Język wykładowy: polski
Modelowanie
modelowanie – w systemice,
Modelowanie matematyczne
Modelowanie matematyczne – użycie języka matematyki do opisania zachowania jakiegoś układu (na przykład układu automatyki, biologicznego, ekonomicznego, elektrycznego, mechanicznego, termodynamicznego).
Polityka Prywatności