Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Filologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności