Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Europeistyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Europeistyka
Europeistyka – kierunek studiów na polskich uniwersytetach, akademiach i niektórych politechnikach. Uznany za oficjalny rozporządzeniem ministra edukacji i sportu z dn. 3 listopada 2003.
Polityka Prywatności