Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Agronomia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
dziedzina nauk rolniczych
Agronomia
Agronomia (z gr. agronomos = zarządzający majątkiem) – termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy o rolnictwie łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk rolniczych zakres agronomii uległ zawężeniu do uprawy roli i roślin.

Studia w Krakowie
Akademia_Ignatianum_w_Krakowie_220.jpg

Studia w sąsiednim województwie
220x300_80.jpg

Nauka języka w Krakowie

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności