Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Zootechnika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
dziedzina nauk rolniczych
Zootechnika
Zootechnika – nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w kujawsko-pomorskim
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Studia w sąsiednim województwie
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności