Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Zootechnika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
dziedzina nauk rolniczych
Zootechnika
Zootechnika – nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu.

Studia w kujawsko-pomorskim
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Studia w sąsiednim województwie
uwm_220_pl.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności