Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Budowa i eksploatacja maszyn

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Inżynierii Mechanicznej
dziedzina nauk technicznych
Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.

Studia w kujawsko-pomorskim
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności