Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Wrocław, Polska

Inżynieria produkcji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Mechaniczny
Wydział Mechaniczny
dziedzina nauk technicznych
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
inżynieria produkcji
Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności