Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Wrocław, Polska

Energetyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
dziedzina nauk technicznych
Energetyka
Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności