Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Wrocław, Polska

Elektrotechnika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Elektryczny
Wydział Elektryczny
dziedzina nauk technicznych
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności