Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Wrocław, Polska

Budownictwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
dziedzina nauk technicznych
Budownictwo
Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności