Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Transport (Wydział Transportu)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności