Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Transport (Wydział Transportu)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności