Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Telekomunikacja
Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją informacji na odległość przy użyciu środków łączności. Legalna definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako „nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną”.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Warszawie
SWPS_220_uni.jpg

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka w Warszawie
Archibald_220_weloveenglish.gif

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
Polityka Prywatności