Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Telekomunikacja
Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją informacji na odległość przy użyciu środków łączności. Legalna definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako „nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną”.

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności