Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Telekomunikacja
Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją informacji na odległość przy użyciu środków łączności. Legalna definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako „nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną”.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności