Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Geodezja i kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii )

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Geodezja
Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.
Kartografia
Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.

Studia w Warszawie


Studia w sąsiednim województwie
UMCS-220_1.jpg

Nauka języka w Warszawie
Archibald_220_weloveenglish.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności