Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Energetyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Energetyka
Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

Studia w Warszawie
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka w Warszawie

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności