Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności