Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Budownictwo
Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

Studia w Warszawie
nowe_media_220x300.jpg

Studia w sąsiednim województwie
uniwersalny.jpg

Nauka języka w Warszawie

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności