Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności