Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Inżynieria materiałowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
dziedzina nauk technicznych
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa - interdyscyplinarna dziedzina nauki, działająca w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

Studia w Rzeszowie

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności