Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Transport

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Wydział Inżynierii Transportu
dziedzina nauk technicznych
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Poznaniu


Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności