Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Nauki o zarządzaniu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Wydział Inżynierii Zarządzania
Wydział Inżynierii Zarządzania
dziedzina nauk ekonomicznych

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Poznaniu


Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności