Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Budownictwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
dziedzina nauk technicznych
Budownictwo
Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

Studia w Poznaniu


Studia w sąsiednim województwie
uniwersalny.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności