Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Automatyka i robotyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Informatyki
Wydział Informatyki
dziedzina nauk technicznych
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Studia w Poznaniu


Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności