Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Opole, Polska

Budowa i eksploatacja maszyn

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Mechaniczny
Wydział Mechaniczny
dziedzina nauk technicznych
Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności