Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Włókiennictwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
dziedzina nauk technicznych

Studia w Polsce
boks_220.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności