Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Nauki o zarządzaniu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
dziedzina nauk ekonomicznych

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności