Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Mechanika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział Mechaniczny
dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Mechanika (od greckiego mechané ‘maszyna’) ma niżej opisane znaczenia.

Studia w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności