Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Mechanika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział Mechaniczny
dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Mechanika (od greckiego mechané ‘maszyna’) ma niżej opisane znaczenia.

Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności