Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Inżynieria środowiska

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
dziedzina nauk technicznych
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska – jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia tej równowagi.

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności