Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Elektrotechnika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
dziedzina nauk technicznych
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Studia w Polsce
uwm_220_pl.gif

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności