Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Budownictwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dziedzina nauk technicznych
Budownictwo
Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności