Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Automatyka i Robotyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
dziedzina nauk technicznych
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności