Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Architektura i Urbanistyka

Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Architektura - pochodzi z łacińskiego słowa architectura, lub architector – buduję.