Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Geofizyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Geofizyka
Geofizyka – dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Obecnie często tym terminem określa się też badania innych planet podobnymi metodami.
Polityka Prywatności