Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Mechanika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Mechanika (od greckiego mechané ‘maszyna’) ma niżej opisane znaczenia.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności