Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Elektrotechnika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
dziedzina nauk technicznych
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie
boks_220.gif

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności