Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Budownictwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Budownictwa i Architektury
dziedzina nauk technicznych
Budownictwo
Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności