Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gliwice, Polska

Inżynieria Środowiska

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
dziedzina nauk technicznych
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska – jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia tej równowagi.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w woj. śląskim

Studia w sąsiednim województwie
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
Polityka Prywatności