Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  

Politechnika Gdańska

Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra lub równorzędny. Umożliwiają one uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Studia w Trójmieście
WSAiB_baner_220x300px.gif

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności