Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Białystok, Polska

Ochrona i kształtowanie środowiska

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
dziedzina nauk rolniczych
Kształtowanie
Kształtowanie - proces technologiczny obróbki plastycznej stosowany na zimno lub na gorąco w celu uzyskania odpowiedniego kształtu detalu. Wymagany kształt uzyskujemy tłocząc blachy na prasach hydraulicznych lub mechanicznych wykrojnikiem.
kształtowanie środowiska
Kształtowanie środowiska – świadome i planowe zmiany w środowisku przyrodniczym, zmierzające do gospodarczego wykorzystania ekosystemów (dla celów np. rolniczych, turystycznych itd.) lub przywracanie ekologicznej funkcji ekosystemów i krajobrazów (renaturyzacja, renaturalizacja). Kształtowanie środowiska może być także zdefiniowane jako celowe i świadome oddziaływanie na środowisko przyrodnicze w celu nadania mu cech korzystnych z punktu widzenia człowieka oraz w celu zwiększenia pojemności środowiska.
Ochrona
ochrona, jako opieka

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności