Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Białystok, Polska

Mechanika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Mechaniczny
Wydział Mechaniczny
dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Mechanika (od greckiego mechané ‘maszyna’) ma niżej opisane znaczenia.

Studia w Białystoku

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności