Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Białystok, Polska

Automatyka i robotyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Mechaniczny
Wydział Mechaniczny
dziedzina nauk technicznych
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Studia w Białystoku

Studia w sąsiednim województwie
UMCS-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności