Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Sztuki piękne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: ujk.edu.pl/
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
dziedzina sztuk plastycznych

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności