Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Strona www uczelni: ujk.edu.pl/
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
dziedzina nauk społecznych
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie
nowe_media_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności