Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Nauki o polityce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: ujk.edu.pl/
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
dziedzina nauk społecznych

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności