Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Literaturoznawstwo

Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: ujk.edu.pl/
Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny
dziedzina nauk humanistycznych
Literaturoznawstwo
Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

Studia w sąsiednim województwie
UMCS-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności