Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Językoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: ujk.edu.pl/
Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny
dziedzina nauk humanistycznych
Językoznawstwo
Językoznawstwo, inaczej lingwistyka (łac. linguistica) – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności